ประวัติความเป็นมาบริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัด

   " เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น "

   แรกเริ่ม เราผลิตเพียงสินค้าประเภทถุงพลาสติก แต่ต่อมา เราพัฒนาจนมีความสามารถในการผลิตพลาสติกหดรัดแพค หลังจากนั้น เราได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการผลิต ฉลากและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใหม่ ได้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ฉลากฟิล์มหด, งานลามิเนต รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนหรือ Flexible packaging เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

   เราได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ ระบบ ISO 9001, ระบบ GMP, ระบบ HACCPและ ระบบ FSSC 22000 อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยหยุดคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าเราเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน ดังสโลแกนที่ว่า “ Your Label and Packaging Partner ”

   บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค จำกัด พร้อมจะเติบโตไปกับสังคมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีเครื่องจักรและการผลิต รวมถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดต้นทุน คงคุณภาพ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานสากลตลอดไป


14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 8912 ครั้ง

Engine by shopup.com