ฉลากฟิล์มหด

                                                                                                                                                                                                                                                                  ฉลากฟิล์มหด นั้นเป็นวิธีกาทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีรูปร่างโค้งเว้า คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหด คือ ความสามารถที่จะหดตัวให้เข้ากับพื้นผิวของภาชนะรูปร่างเป็นทรงโค้งเว้าได้ดี ซึ่งทำให้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูดให้ซื้อสินค้า มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาทิ น้ำหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

 


ถุงรวมหน่วย


     เราพร้อมนำเสนอวัสดุคุณภาพสูงทนทานที่คงคุณค่าทางศิลป์ ซึ่งสามารถแปรรูปไปยังรูปแบบต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องความต้องการใช้งาน โดยให้เหมาะกับลูกค้าหลากประเภท

 
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน


     ใช้ในงานประเภท อาหารกรุบกรอบ ของเหลว ผลิตภัณฑ์ซึ่งไวต่อการเน่าเสีย อาหารสด เป็นต้น เพราะช่วยในการปกป้องสินค้าจากความชื้น อากาศ ฝุ่น แมลง รวมไปถึงการทำลายจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ สามารถที่จะเป็นฟิล์มชั้นเดียว ไปจนถึงหลายชั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน                                                                                                                                                                           

ฟิล์มหดรัดแพค


     ตัวฟิล์มนี้ถูกใช้สำหรับบรรจุสินค้าในลักษณะแพครวมเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้สินค้าดูดี อีกทั้งยังปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดการเสียหายจากสิ่งรอบข้าง สินค้าจะถูกบรรจุด้วยเครื่องจักรบรรจุแพค ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นแบบบรรจุมือ และแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดโปรโมชั่นสินค้าได้ เช่น 2 ถึง 3 ชิ้นของสินค้ารวมอยู่ในแพคเดียว สามารถทำได้ทั้งซองทุละเปิด 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน หรืออาจเป็นซองหัวโค้ง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ดีไซน์ต่าง ๆ ลงไป เพื่อสร้างความโดดเด่น
     เหมาะกับแพคสินค้าทุกประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์นม อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด


                     

 ฉลากฮีททรานเฟอร์


     การฮีททรานเฟอร์นั้นจะใช้ความร้อนและแรงกดเพื่อถ่ายทอดดีไซน์ลงไปบนชิ้นงานวัสดุต่าง ๆ เช่น เทอร์โมพลาสติก โฟม ไม้ หนัง ไนลอน ยาง โลหะ เป็นต้น                                                                                                                                                                          


14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 4747 ครั้ง

Engine by shopup.com